Accessories
Clip
 • Clip 2"
 • Clip 3"
 • Clip 4"
 • Round Clip 2"

 

Cutter
 • Cutter Small
 • Cutter Big
 • Cutting Player

 

 

Blutack
 • Blutack - Bostik

 

 

 

 

Chinese Ball
 • Chinese Ball Big
 • Chinese Ball Medium
 • Chinese Ball Small

 

 

Fevi Stick
 • Fevi Stick - 8g

 

 

 

 

Scissors
 • Scissors - Big (Munix)
 • Scissors - Medium (Munix)
 • Scissors - Small (Munix)

 

 

Torch
 • Torch - Big
 • Torch - Medium

 

 

 

Aluminium Shade
 • Aluminium Shade - Big
 • Aluminium Shade - Medium
 • Aluminium Shade - Small

 

 

Trunk

 

 

 

 

 

Laser Light